Základní škola

Charakteristika ZŠ

Kontakty

Řízení školy

Čísla účtů + variabilní symboly

Školní řád s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Přehled řádů a pravidel, které v ZŠ používáme - k volnému nahlédnutí vedle ředitelny školy.

Školská rada


Organizace školního roku 2017/2018 - Přehled prázdnin

Rozvrhy hodin od 9.4.2018

Přehled hodin a přestávek

Pomůcky pro školáky 2017/2018

Kroužky


 
 
G
M
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasová funkce je omezena na 200 znaků

Některé z našich aktivit
2015/2016

Poznávací výlet na Šumavu 2016

Zprávy ze Šumavy:

1. den

1. den - pokračování

2. den

3. den

 3. den - pokračování

 4. den

Fotografie
Fotografie 3.r.

 

České tradice ve škole

V naší škole se již řadu let věnujeme starým zvykům a obyčejům našich předků, dlouhodobě podporujeme u dětí a žáků uvědomění si našich českých kořenů.

Oživujeme nejen legendy a zvyky o sv. Martinu a sv. Mikuláši, ale také
o sv. Barboře a sv. Lucii.

Letos si malou pochůzku na sv. Barboru připravili žáci z 2. ročníku – rozdávali třešňové větvičky („Barborky“) a krátkým slovem připomněli tradici. V den
sv. Lucie si žáci 3. ročníku připravili pásmo říkadel, pranostik doprovázené pantomimou a maskami.

Všechny akce se podařily a všem se nám moc líbily.

Zapsala: M. Vacková
 
Fotografie Barbora
Fotografie Lucie

 

Mikuláš

Je již tradicí, že žáci z nejvyššího ročníku naší školy převlečení za Mikuláše, anděly
a čerty připravují „Mikulášskou pochůzku“ po škole
a následně i po obci, navodí tím příjemnou předvánoční atmosféru a obdarují žáčky.

I letos naši páťáci tuto tradici dodrželi. Chodili od jedné třídy ke druhé, včetně těch nejmenších v mateřské škole, a nadělovali. Těm hodným sladkosti a ovoce, rošťákům čerti očernili tvářičky uhlíky. Ovšem nikdo nebyl obdarován zadarmo. Děti musely zazpívat písničku nebo zarecitovat básničku.

Poté jsme se prošli po obci, zašli ke všem obchodníkům, do chráněného bydlení Portus a zašli jsme i na obecní úřad a na zdravotní středisko. Žáci přednesli své pásmo o historii a tradici sv. Mikuláše, zarecitovali i několik básniček a ukázali letošní kostýmy, které si samostatně vyrobili.

Ale hlavně jsme se snažili roznést radost a potěšení. A to se nám povedlo. Jsme rádi, že nás obyvatelé obce po cestě chválili.

Moc jsme si to užili!

Zapsala: Míša Frdlíková
 
všechny fotografie ZDE

 

Preventivní program

Dne 18. 12. 2015 proběhl na naší škole zábavný preventivní program zaměřený
na chování (i v dopravě) a šikanu.

Jednalo se o program, který původně vzešel z dopravního programu. Žákům byly představeny dopravní situace, se kterými se mohou setkat při jízdě s rodiči, ale i jako cyklisté. Další část byla věnována chování účastníků dopravního provozu nejenom na silnici. Principem bylo ukázat jak směšné je „nevhodné“ chování žáků vůči kolektivu, ale i vůči sobě samým. Navozením požadované situace bylo na konkrétních příkladech formou prezentací a her rozebráno zmíněné chování a aplikováno přesně na věk dětí na zdejší škole.

Po přestávce se žáci seznámili s tím, co je a co není šikana, s počátky
a typy šikany, proč nepoužívat vulgární výrazy a nadávky. Důležitá část byla
o odpovědnosti za své jednání, o pomoci kamarádům, o sebevědomí vlastním
a kolektivu.

Program byl doprovázený videi a příběhy ze života zkušeného lektora
a byl velmi poučný. Lektor vzbudil u žáků ochotu a zájem ke spolupráci. Vedl žáky k vytvoření vlastního úsudku s cílem posílit pozitivní chování a správné postoje v různých životních situacích.

Zapsala: Míša Frdlíková
 
všechny fotografie ZDE


Některé z našich aktivit
2014/2015

Kurz Inline bruslení

Zhodnocení kurzu inline bruslení

fotografie
 

Les je náš přítel

Cílem našeho projektu je podpořit zájem dětí o přírodu a rozvíjet jejich citlivost a vnímavost vůči přírodě a upevňovat touto cestou i vztahy v třídním kolektivu. Cíle jsou naplňovány rozličnými aktivitami, kdy žáci poznávají les díky zapojování smyslů. Les vnímáme pomocí sluchu, hmatu, čichu i jiným vnímáním barev a světla, také jsme pozorovali a zkoumali přírodniny pod lupou. Nedílnou součástí projektu je uvědomit si odpovědnost za les a jeho čistotu.
 

 

Vlastivědná procházka Prahou – Královská cesta
(k učivu 4. ročníku) a návštěva kina – film Malý pán

Celý výlet jsme měli dobré počasí, sluníčko nám přálo a náladu jsme měli skvělou. Po nutných přesunech jsme začali putovat minulostí Prahy.

Prošli jsme si Královskou cestu, která je považována za nejkrásnější cestu městem. Tudy po staletí projížděli čeští králové ke korunovaci v katedrále sv. Víta na Pražském hradě, duchovním středobodu království. My jsme cestu prošli v opačném pořadí, ale měli jsme důvod, později vysvětlím smiley. Tedy začali jsme na Pražském hradě a prohlídkou katedrály sv. Víta, Hradčanským náměstím, Loretánské náměstí a Loretánskou ulicí jsme pokračovali do Nerudovy ulice, Malostranské náměstí, Mosteckou ulici, Karlův most, Karlovu ulici, Malé náměstí a Staroměstské náměstí, Celetnou ulicí a zakončili jsme svou cestu na Náměstí republiky, tehdejší Králův dvůr.

 Za výdrž a pozorné sledování zajímavých památek Prahy jsme se cestou odměňovali, zmrzlinou, skákacím pavoukem, dováděním na Staroměstském náměstí v bublinách a nakonec i návštěvou kina. Těšili jsme se všichni na loutkový film Malý pán, který nás rozhodně nezklamal. Nebudu prozrazovat děj, běžte a navštivte kino také smiley. Všechno vycházelo podle plánu, autobus jsme také stihli včas a první kapky deště spadly, když jsme se schovali do naší školy smiley.
Takže: „sláva nazdar výletu, nezmokli jsme …“

  
 

Projekt Les

Výprava za sojčím pírkem a kukaččím kukáním

  
 

Domácí mazlíčci

V rámci projektu „ Domácí mazlíčci“, se žáci 1. ročníku učili vyprávět a popisovat svá zvířátka, která s nimi žijí doma. Jak vypadají, čím se živí, jaké mají zvláštní znaky,
co mají nejradši,… .Někteří žáci donesli ukázat jejich fotografie, jiní po domluvě s rodiči 17. 4. 2015 i je samotná osobně.Tím se učili třeba i jak se můžeme
a nesmíme chovat ke zvířátkům, která známe a nebo naopak neznáme. Dověděli jsme se mnoho zajímavých informací o těchto zvířátkách. Také si je nakreslili. Některé obrázky zašleme na výtvarnou soutěž, která byla na tento měsíc vyhlášena.

  
 

Velikonoční jarmark - poděkování

Letošní Velikonoční jarmark se opět vydařil. Srdečně děkuji všem rodičům a přátelům školy, kteří nás podpořili. Veliké díky patří rodičům Vojtíškovým a paní Horáčkové, kteří celý výtěžek z prodeje věnců a květin věnovali škole. Děkuji také všem prodejcům, kteří dotvořili svými výrobky úžasnou velikonoční atmosféru. Veliký úspěch měly i dílničky pro děti, které si připravila paní Běhalová, paní Pikalová, paní Špínová a paní Kundrátová.    I jim patří veliké poděkování. Mé poděkování patří i pedagogům a zaměstanacům školy    a dětem, kteří na přípravě Jarmarku pracovali s plným nasazením sil. Děkuji i našim páťákům, kteří se z vlastní iniciativy zapojili do prodeje svých výrobků. Z výtěžku akce věnovaného škole plánujeme koupit nové týpí, které nám na podzim roztrhala vichřice. Děkuji Vám všem za podporu naší školy. Renata Hacaperková, ředitel školy
 

Monínec 2015

Zpráva z Monínce - 1.den

Zpráva z Monínce - 2.den

Zpráva z Monínce - 3.den

Zpráva z Monínce - 4.den
 

Sovy na návštěvě u nás ve škole

15.1. k nám do školy přijela společnost Ornita s programem o našich sovách. Přednáška byla interaktivní, velice zajímavá s videoukázkami, s hlasy sov a hlavně s živými sovami. Živé sovy přivezl chovatel Viktor Čahoj, který například vychovával krkavce Rumburaka pro seriál Arabela a věnuje se celý život péči o postižená či opuštěná mláďata. Sovy jsme si mohli zblízka prohlédnout a některé i pohladit – například výra Mikeše či sovu pálenou Julču. Některé druhy sov (puštík, výr velký) bychom našli i v okolí Slap. Jen je třeba mít oči připravené na soví vývržky či roztrhané ježky od výrů nebo večer ušima poslouchat soví hlasy, které nejsou vždy o houkání. S hlasy ptáků či jejich obrázky se můžete potkat i na webových stránkách společnosti Ornita – www.ornita.cz. Na těchto stránkách také najdete další fotky z této pěkné akce.
  

Logická olympiáda

I tento rok jsme si zasoutěžili v LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ 2014 pořádané Mensou ČR. Naši žáci soutěžili v kategorii A (1.stupeň). Letos se celkem v naší kategorii zapojilo 11 525 řešitelů a z toho v našem kraji 1862. Naši žáci byli úspěšní a můžeme tak pogratulovat. První místo získal Alex Král (4.ročník), druhé místo obsadil Robert Šolc (3.ročník), třetí místo obsadila Barbora Jelínková (4. ročník). Do soutěže za naši školu se zapojilo celkem 22 dětí, přidali se i dva odvážní druháci, Rebeka a Jiří. Těšíme se na příští ročník.
  
 

Výstava na golfovém hřišti

3., 4. a 5. ročník navštívili svou výstavu na Golf Park Slapy sv. Ján. Společně jsme si prohlédli své práce. S úsměvem na tváři si každý našel své dílo. Doufáme, že děti zavedou i své rodiče na výstavu aby si mohli prohlédnout průřez prací dětí z MŠ a ZŠ Slapy za rok 2013/14. Přijďte nás podpořit.
  
 

Beseda policie ČR

Děti od 1. ročníku až do 5. ročníku se ve dvou skupinách setkali s nprap. Zdeňkem Chalupou (tiskový mluvčí, Preventivně informační skupina Praha venkov – Jih). V průběhu besedy jsme si upevnili znalosti z oblasti prevence, dramatizovali jsme situaci, kdy voláme na tísňové linky, dále jsme společně sestavili pravidla osobního bezpečí, pouštěli jsme si filmový materiál - Šikana a záškoláctví a pan nprap. Chalupa nám vyprávěl příběhy z praxe. Posledním tématem byla dopravní výchova. I k tomuto tématu jsme si pouštěli film. ukázku - Chodíme a jezdíme. Děkujeme za návštěvu.
  
 

Vědecký Jarmark 2014

Ve středu 10. září jsme vyrazili s 5. ročníkem do Prahy na Vědecký jarmark. Organizátoři přiblížili
a ukázali vědu hravou formou. Na náměstí v Dejvicích postavili stánky, kde vysoké a střední školy, vědecké ústavy, volnočasové spolky, jiné organizace předváděly a prezentovaly své zkušenosti, vynálezy, znalosti. Bylo toho tolik, že hned druhý den jsme s dětmi o tom diskutovaly a sdělovaly
si zkušenosti a zážitky. Míša Vac. + Marta Toep.

  


Některé z našich aktivit
2013/2014

Zprávičky ze ŠvP 2014

Video z Velikonočního jarmarku 2014
Pro přehrání klikněte ve výše uvedeném odkazu na tlačítko Obec.

Soutěž SAPERE - naši žáci absolvovali celostátní kolo

13.2.2014 se konalo
slavnostní otevření půdní vestavby

Projekt 4.ročníku „Malý vědec“

Společně jsme se pustili do pokusů, které nám přinesly porozumění „proč se tak děje“. Každý si připravil na vybraný pokus pomůcky a předvedl jej. Společně jsme si vysvětlovali spatřené jevy. Pokusy nám přinesly zábavu i obdiv. Některé byly obzvláště zdařilé.

Pokus:

  1. Hořící svíčka ve vodě? - porozumění světlu 
  2. Jak silné je vajíčko? - sledování změn
  3. Vystrašená žížala - elektrický proud
  4. Foukni papírovou kuličku do lahve - vzduch
  5. Kopec vody - kapalina
  6. Vodní kolotoč - síla akce a reakce

  
 

KOŘENĚNÍ - environmentální projekt 1.ročníku

Žáci v 1.ročníku se setkávají s různými způsoby výuky. Nejlepší výuka je samozřejmě ta,
která je úzce spojená s praxí. Proto žáci měli možnost pracovat na dlouhodobém environmentálním projektu s názvem Kořenění.

Praktickými činnostmi a vlastním pozorováním malých přírodních zázraků, které jsou pro nás dospělé tak samozřejmé, se učili, že v každém semínku je ukrytý strom, že z jedné fazole jich za určitých podmínek vyroste dvacet i více. Že je nutné o vzešlé rostlinky pečovat a udržovat optimální vlhkost zeminy. Poznávali, co je setí, co sázení, z jakých částí se skládá rostlina, co žije v půdě, jak se kypří a plejí záhonky, jak se přesazují vzešlé rostlinky do připravené zahrádky a získávali ještě spoustu a spoustu dalších potřebných vědomostí.

O nových poznatcích si povídali v hodinách ČaSu, o rostlinkách psali při Češtině, malovali je a tvořili při Výtvarné výchově, organizovat si práci a pracovat na pozemku se učili v Pracovních činnostech.

Nad jejich rostlinkami na ekozahrádce stojí na stráži vlastnoručně vyrobený strašák Ušatec.

A držme jim palce, až bude projekt končit, že před prázdninami ještě ochutnají alespoň malinké  hrášky, které pro ně budou tou nejsladší odměnou za vynaloženou námahu.
  
 

Dopisujeme si s dětmi z Arizony

  
 

Jarní šachový turnaj 2014

Výsledková listina
  
 

SAPERE

Naše škola 2. – 5. ročník se již po třetí zúčastnila soutěže SAPERE, na fotografiích vidíte předávání
a vyhodnocení cen za 1. až 6. místo. Tým tří nejlepších soutěžících postoupil do okresního kola.
Budeme jim držet palce!

 
 

Techmánie Plzeň

V úterý 21.1. jsme navštívili v Plzni 3D a 2D Planetárium. Měli jsme možnost vidět 27 exponátů, které nám ukázaly blízký i vzdálený vesmír, jak ho pravděpodobně ještě neznáme. „Pohrát“ jsme si mohli s vodíkovou raketou, „vyzkoušet“ gyroskop či skafandr, co se děje v nitru sopek nebo jak vypadá třeba vnitřek Slunce.
Planetárium připravilo 2 filmy: Krásy vesmíru a Astronaut. Vydali jsme se do blízkosti vesmírných těles! Poznávali krásu Země, našeho Měsíce a dalších těles naší sluneční soustavy. Jak působí stav beztíže na lidské tělo? Co vydrží skafandr? Jak probíhá výcvik astronautů? Společně s kamerou jsme propluli mezinárodní vesmírnou stanicí. Film Astronaut vytvořilo speciálně pro planetária britské Vesmírné středisko.
 
 

Mikuláš ve škole a na vsi - 5.12.2013

V předvečer svátku sv. Mikuláše si žáci pátého ročníku připravili pro děti z mateřské
a základní školy tradiční obchůzku v kostýmech s pásmem mikulášských básniček
se sladkou nadílkou. Svým vystoupením potěšili i občany Slap již tradiční obchůzkou naší obce.

  
 

Den sv. Barbory - 4.12.2013

Na naší škole vedeme děti k poznávání tradic, legend, zvyklostí a různých pranostik nejen v čase adventním, ale celoročně např. dušičky, legenda o sv. Martinovi,
o sv. Barboře, sv. Mikuláši, sv. Lucii… Děvčata ze 4. ročníku si připravila pásmo pranostik ke dni sv. Barbory, přinesla uříznuté větvičky třešně a všechny třídy obdarovala.

  
 

Projekt Voda

Dne 27. 11. 2013 proběhla interaktivní přednáška nazvaná Tajemství vody pod vedením pí. Rosenbergové. Ta nám předala a představila kufřík firmy VEOLIA. Děti od 1. do 5. ročníku si rozšířily znalosti, nejen o vodě, prostřednictvím zajímavých praktických pokusů.
 


Některé z našich aktivit
2012/2013

Výtvarná soutěž

V měsíci dubnu se naši žáci zúčastnili výtvarné soutěže „Máme rádi přírodu“, kterou pořádá Hnutí Brontosaurus. Techniku si mohli sami zvolit. Doufáme jen, že příště se zapojí více dětí.
Ve výtvarné soutěži „ Co se děje ve tmě?“ bylo několik možností, jak toto téma zpracovat. První třída si vyzkoušela například, jaké by to bylo, kdyby skutečně neviděli. Jak by bylo náročné něco nakreslit nebo namalovat. Pochopili, jak je důležitý zdravý zrak. 3. ročník se věnoval tajuplnému vesmíru a žáci 2. a 4. ročníku lepili různé materiály na plochu a zaměřili se na hmat.

  
 

Výtvarná soutěž

V měsíci březnu se někteří žáci z 1. a 3. třídy zúčastnili 18. ročníku výtvarné soutěže vyhlášené Českým rozhlasem,“ Malujeme po síti“ na téma „Nebojme se strašidel“. Vítězné práce bude vybírat porota sestavena ze známých osobností a budou vystaveny v Letohrádku Kinských a na internetu. Výtvarné práce přicházejí nejen z naší republiky, ale i z jiných zemí.
 

Návštěva předškoláků

Jak se daří našim prvňáčkům, se přišly podívat děti ze školky, které teprve půjdou do 1.třídy. Vzájemně si všichni mohli ukázat, co už se naučili, co si pamatují, co se teprve učí. Při skupinové práci předškoláci dokázali, že se nemusí bát jít k Zápisu, že všechny úkoly, které je čekají, jistě hravě zvládnou. Za dobře vykonanou práci všechny čekala malá odměna.
 

 

Tvorba videa na PC kroužku

Vše začalo školou v přírodě, která proběhla v lednu na Monínci – na lyžích. Zážitků a fotografií bylo opravdu hodně, proč je tedy nevyužít? Cílem tvorby videí bylo připomenutí si ŠvP, podělit se
o skvělé zážitky a samozřejmě ukázat, co jsme schopni společně vytvořit na PC kroužku.

 Nápad: vytvořit videa z fotografií, přidat hudbu a nějaké titulky. Využili jsme program pro základní úpravu digitálního videa – Windows Movie Maker a fotografie ze ŠvP. Všech 7 vytvořených videí jsme představili všem žákům naší školy, ti se snažili vybrat (formou hlasování) 3 úspěšná videa, která budou vyvěšena pro Vás ostatní na webových stránkách. Výběr byl opravdu těžký, vždyť všechna videa byla něčím výjimečná.

Už plánujeme další možnosti, jak prezentovat naše práce na PC kroužku.

Vedoucí kroužku: Míša Vacková

Zde jsou tři nejúspěšnější videa
 

Školení učitele ICT

V rámci projektu „EU peníze školám“ probíhají i pro pedagogické pracovníky školení, která přispívají k prohloubení praktických dovedností na PC. A že jich není nikdy dost, nás přesvědčili
a dovednostmi provázeli odborníci z UK Praha. Katedra informačních technologií a technické výchovy je vědeckopedagogické pracoviště orientované primárně do oblasti informačních a komunikačních technologií. Také se orientuje na problematiku informační přípravy učitelů, rozvoje ICT gramotnosti, podpory funkčního využívání ICT ve školské praxi, pedagogické přípravy, pracovní výchovy a ergoterapie.

  
 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - MONÍNEC

Deník 1. dne

Deník 2. dne

Deník 3. dne

Deník 4. dne

Program dětí, které zůstaly ve škole:

Zelený ostrov


Výroba ptačích budek

V pátek 22. 2. 2013 se žáci 5. ročníku ZŠ spolu s předškoláky MŠ aktivně podíleli na výrobě dřevěných ptačích budek. Pod vedením členů společnosti Ornita, se kterou naše škola navázala spolupráci již v minulých letech, pracovali žáci s připravenou dřevěnou stavebnicí. Podle plánku části budky spojovali vruty, upravovali pilníky a natírali mořidlem. Za vydatné pomoci předškoláků z MŠ se podařilo vyrobit tři budky pro sýkorky a dvě pro špačky. Po zaschnutí mořidla se všichni žáci odebrali na školní zahradu, kde vyslechli zajímavé informace o hnízdění ptáků a sledovali rozvěšování budek.
  

 

Mikuláš ve škole a na vsi

 

EKOzahrádka

Díky získání grantu od firmy Veolia jsme mohli začít pracovat na připraveném celoročním projektu Půda základ života.

Neobešli bychom se ale bez pomoci rodičů, kteří se zúčastnili dvou brigád na pozemku budoucí školní ekozahrádky.

První brigáda se konala ještě v červnu na konci minulého školního roku. Za pomoci rodičů, dětí, pedagogů a zaměstnanců Obecního úřadu Slapy se podařilo perfektně pozemek vyčistit od nekonečných šlahounů břečťanu, suchých keřů a stromů.

Pozemek byl připraven pro druhou fázi úprav, kterou se podařilo uskutečnit na konci října i přes to, že nám počasí připravilo překvapení ve formě první sněhové nadílky.

Nyní je pokusný záhonek ohraničen dřevěnou palisádou, plot stojí a nad schůdky při vstupu do zahrádky se klene oblouk určený pro pnoucí růže, které zasadili v loňském roce žáci naší školy a pojmenovali je Alvin a Eva.

Ještě jednou všem děkujeme. V.Šimonová
  

 

Dýňová slavnost

V podvečer 19.10. 2012 se na zahradě slapského zámku postupně rozsvítilo 54 dýní. Po krátkém přivítání se děti rozběhly po zahradě, kde na ně čekalo 12 různých úkolů. Po splnění úkolů děti dostaly svítící náramky a drobné odměny. Společně jsme si pochutnali na rodiči připravených dobrotách. Atmosféra byla velice příjemná. Sešlo se nás přes 300. O hudbu a ozvučení se postaral  p. Mastík a poděkování patří firmě ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s., která nám umožnila naši slavnost na zámku uspořádat.

Velice děkujeme všem rodičům a zaměstnancům školy, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu celé akce!
  
 

Výuka golfu

V říjnu 2012 se žáci naší školy již tradičně účastnili výuky golfu. V rámci tělesné výchovy, na místním golfovém hřišti se pod vedením paní Charvátové a golfového trenéra Jakuba seznámili (někteří zopakovali) se základním názvoslovím, historií golfu a správným chováním na golfovém hřišti. Před praktickou částí výuky nastalo rozehřátí pohybovou hrou, vyzkoušeli si patování. Získané informace si ve škole ověřili za asistence svých učitelů testem vytvořeným a připraveným paní Charvátovou.
  

 

Výtvarné soutěže

V měsíci říjnu se žáci naší školy zúčastnili dvou výtvarných soutěží. První byla na téma: „Zvířata v podzimní přírodě“ a druhá na téma: „Ahoj z prázdnin“. Nejprve proběhla školní kola soutěže. Pod vedením p. učitelek děti využily různé výtvarné techniky pro zpracování námětu (akvarel, malba, kresba suchým pastelem, lepení přírodnin…)
  

 

Logická olympiáda
Odvaž se používat vlastní rozum :)

Na „schodišťáku“ dne 24.10.2012 proběhlo vyhodnocení úspěšných řešitelů Logické olympiády pořádané Menzou ČR. Děti, které se umístily na 1. – 3. místě, dostaly diplomy a drobnou cenu. Zatleskali jsme i všem, kteří se zapojili do soutěže i rodičům, kteří nás v soutěži podpořili.
A už teď se těšíme na příští ročník, kdy opět poměříme své logické schopnosti.
  

 


2011/2012

Školení pedagogů

Pro většinu pedagogů se počítač stal součástí každodenní práce. Pedagog již by měl PC
do vyučování umět zařadit a využívat v běžném životě, ale počítače ve vzdělávání přináší i nemálo starostí a problémů. Na naší škole probíhá řada školení, z nichž je právě ICT. Dne 5.3 proběhlo ICT školení pro pedagogy pod vedením pí Vackové. Obsahovou náplní ICT školení: autorské právo ve školách, výhody, nevýhody ICT ve vyučování, formy práce s ICT, ICT nástroje ve vyučování, nápadník do vyučování.
  


 

Formy vyučování v naší škole

V naší škole využíváme všech možných forem vyučování. Na fotografiích Vám přinášíme ukázky práce v našich třídách, práce s počítači, na interaktivních tabulích, týmové práce, projektové vyučování, hodnocení, prezentace a trávení volného času o přestávkách.
  

 

ZOO Praha

Dne 12. 3. 2012 se naše škola vypravila do ZOO Praha. Starší žáci měli objednaný výukový program a mladší začali prohlídku u ledních medvědů, lachtanů a tučňáků. Potom přes voliéry s různými druhy ptactva došli k Indonéskému pavilonu. Největší kouzlo měl pavilon goril. Překvapením pro nás, kteří jsme tam delší dobu nebyli, byl úsek s domácími zvířaty, skutečně jsme se cítili, jak na dvoře malého statku. Jelikož čas neúprosně utíkal, u pavilonu šelem jsme museli směrovat své kroky zase zpět k autobusu. Exkurze se nám líbila, jen škoda, že nebylo lepší, teplejší počasí.
  

 

Preventivní beseda – Policie ČR

Dne 21. 3. 2012 v naší škole proběhla beseda v rámci preventivní činnosti, kterou vedl nprap. Z. Chalupa z Preventivně informační skupiny Praha venkov. Beseda probíhala ve dvou skupinách. První byla určena dětem 1. a 2. ročníku, které si upevnily a rozšířily znalosti z dopravní výchovy na téma Bezpečná cesta do školy a ze školy. Druhý blok byl určen dětem 3. až 5. ročníku, které besedovaly s policistou na téma bezpečnost, šikana, alkoholová a nealkoholová toxikománie, trestná činnost mládeže i dopravní výchova. Výklady byly provázeny prezentací zpracované v elektronické podobě, doplněné o filmové ukázky. Děti měly možnost se seznámit s PC hrou „Bezpečný den s Ajaxem“.
  

 

Mediální výchova s pí. Mgr. Charvátovou

22. 2. 2012 se žáci 3., 4. a 5. ročníku těšili na návštěvu pí. Charvátové, která pro nás připravila Mediální dílny. Ty budou probíhat ve dvou blocích. První blok jsme začali povídáním o její práci v TV, odpovídala nám na zvídavé dotazy. Dále jsme pracovali ve třech týmech. Seznámili jsme se s médii a jejich významem, s publicistikou a se základními pojmy z médií atd. Soutěžili jsme ve znalostech i praktických dovednostech. Pracovali jsme s časopisy a novinami, hledali rozdíly ve stylu, ve způsobu zobrazení, ve výběru útvarů aj. Také jsme soutěžili ve vytvoření krátké zprávy o návštěvě ZOO Praha. Z návštěvy v ZOO jsme psali slohová cvičení volnou formou, které nám na konci naší první mediální dílny pí. Charvátová okomentovala a poradila co zlepšit i pochválila to povedené. Dílna byla poučná i zábavná.  Děkujeme smiley
  

 

Počítačový kroužek a Informatika

Počítače jsou všude kolem nás, řada profesí bez nich nemůže fungovat. Máme-li tedy připravovat naše děti na život, musí se naučit s počítačem zacházet.  Na hodinách informatiky i počítačovém kroužku objevují nové poznatky a získávají obsahovou náplň, jak správně a prospěšně prožít volné chvíle na PC. Je důležité s dětmi hovořit o tom, že je dobré umět s technikou zacházet, ale nezapomínat na přírodu, přátele, uznávat duchovní a kulturní hodnoty života.
  

 

Velikonoční jarmark

31. 3. 2012 se v prostorách naší školy konal Velikonoční jarmark. Ten, kdo přišel se mohl přesvědčit, jak šikovné máme děti, paní učitelky, zaměstnance školy i některé maminky, které se s námi podíleli na výzdobě, výrobě prodejných velikonočních předmětů, velikonočních dobrot a na zajištění příjemné atmosféry. Jako každý rok, také letos bylo zajištěno několik dílniček, kde si děti mohly vyzkoušet svou šikovnost, zručnost, zapojení fantazie. Dokonce neodolali i někteří dospělí a zkusili své umění. Na místě jsme mohli vidět též vznik některých velikonočních ozdob, přímo z rukou jednotlivých prodejců. Doufáme, že všem, kteří nás navštívili, se u nás líbilo
a budeme rádi, když mezi nás opět někdy přijdou. Za utržené peníze bychom chtěli dovybavit naši školu pomůckami pro tělesnou výchovu.

  

 

Hurá do opery

S dětmi navštěvujeme mimořádně úspěšný projekt Státní opery Praha „Hurá do opery“. Program je určený pro předškolní děti a žáky 1. stupně základních škol. Tento projekt cyklů nabízí nahlédnutí do zákulisí velkého operního divadla, děti se seznamují se světem  operní a baletní hudby formou scénických ukázek v originálním jazyce, v provedení členů opery a baletu Státní opery Praha.
   

 

Činnosti probíhající v rámci vyučování: prezentace ve třídách, pozorování stop ve sněhu, zdravá výživa

V rámci ČaSu se žáci první i druhé třídy seznamovali se zdravou výživou, základními pojmy (potravinová pyramidy, tuky, cukry, bílkoviny, vitamíny,…), s dodržováním některých souvisejících hygienických zásad ve svých pracovních skupinách. Zjistili, že to, co máme rádi, nemusí být vždy
až tak moc zdravé, co bychom měli více jíst a naopak proč konzumaci některé potraviny omezit.

   

 

Program EVVO

V pátek 17.2. 2012  byl pro děti připraven program prováděný lektory firmy EKO-KOM. Pod názvem Tonda obal na cestách se ukrývalo interaktivní poznávání pro mladší žáky a prohlubování dosavadních znalostí pro starší žáky o třídění odpadu a recyklaci. Žáci také získali nové poznatky o bioodpadu, což je hlavním tématem školního programu EVVO v tomto i příštím školním roce.
   

 

SAPERE SOUTĚŽ

Naše škola se účastnila 2. ročníku celostátní soutěže "SAPERE - vědět, jak žít" vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Soutěž je organizována pro žáky základních škol
a středních škol.

Hlavním posláním této soutěže je vzbudit zájem o zdravý životní styl včetně zdravé výživy a podnítit tak žáky k uvědomění si vlastní odpovědnosti za své zdraví. Soutěž se také zaměřuje na oblast prevence před obezitou, prevence před poruchami příjmu potravy (jako např. bulimie či anorexie)
a dalších nemocí spojených s nedodržováním zásad zdravého životního stylu včetně prevence problémů způsobených nezdravým životním stylem.

V tomto školním kole soutěžilo 21 500 žáků ze 437 škol. A naši žáci byli mezi nimi. Tři nejlepší řešitelé otázek se zúčastní okresního kola. A ti nejúspěšnější získali diplomy od organizátora soutěže. Gratulujeme.
   


 

ZÁPIS do 1. ročníku

Dne 8. února se v naší základní škole uskutečnil zápis do 1. třídy. Budoucí prvňáčci nám předvedli, co všechno se už naučili ve školce, s rodiči, prarodiči…. Dětem se moc dařily i písničky a básničky. A snaha se musí ocenit - nejlépe dárečkem, které pro naše budoucí prvňáčky vytvořili kamarádi ze školy.
   

 

Vánoční představení s panem Kubcem

Na závěr všech našich vánočních programů jsme se s dětmi účastnili představení pana Kubce. Zábavnou formou seznamoval žáky s vánočními zvyky a obyčeji, program věnoval tradicím našich babiček a dědů, prarodičů, praprarodičů……… Nechyběly hry na hudební nástroje, zpěv koled.
   

 

Divadlo Adventní příběh

Jeden herec a tolik zahraného a řečeného, hra plná koled a hudby.
Velmi nádherné představení o narození Ježíše Krista a celičkém příběhu. Představitel v hlavní roli zapojil do dramatizace příběhu děti s hudebními nástrojky a přestrojeními, děti si prožily příběh Ježíše Krista.

  

 

Tvoříme, Poznáváme, Učíme se

Takto probíhá život v naší škole a nejenom ve škole. Jsou různá místa
kam se vydáváme, jsou různé věci, které zkoumáme a jsou různorodé činnosti, pomocí nichž poznáváme svět. To je naše škola.

   

 

Školení pedagogů

Školení pro pedagogy proběhlo v září - školení  EVVO, školitelem byla
V. Šimonová. 

Dne 14.11. a 13.12. 2011 proběhla školení MPP pro všechny pedagogy ZŠ Slapy. Školitelem byl školní metodik prevence Mgr. Jana Soukupová. Obsahem školení bylo seznámení se se Systémem prevence sociálně patologických jevů
a Organizačním systémem primární prevence ČR. Dále byly předány pedagogickému sboru aktuální informace ze setkání metodiků prevence PPP
a krajských škol. koordinátorů.

   

 

Podzimní výtvarná soutěž

Na podzim uspořádala ZŠ a MŠ Slapy spolu s Golfem Slapy společnou soutěž o nejzdařilejší podzimní obrázek. Všechny práce, které vyráběly děti ze všech tříd od první až po pátou byly od září až do Mikuláše vystaveny na golfu v budově Pavilon Slunce a po Mikuláši proběhlo ve slapské škole slavnostní vyhlášení vítězů. Více se dočtete v článku od p. Charvátové.

   

 

Soutěž Třídilka

Žáci 2., 3., 4. a 5. třídy se zúčastnili literární soutěže pořádané firmou EKO-KOM a.s. Jejich úkolem bylo napsat pohádku na téma třídění odpadu. Sešlo se mnoho zajímavých, úsměvných i dojemných pohádek, postoupit
do vyššího kola a reprezentovat naši školu mohlo pouze 6 prací.
   Po velmi kritickém výběru, který provedli sami žáci, pod vedením třídních učitelek, byly vybrány tyto práce a ilustrace, které doufejme, že budou úspěšné a objeví se v připravované knize Třídilce, která bude určena pro děti všech mateřských škol ve Středočeském kraji.

Vybrané příběhy:
O Dobromile a Krasomile, Odpadkové království, Petříkova PET lahev,
Pierot a Jogobela, Sumec a plechovka, Zlý kontejner

 

Malba těl v 1. ročníku

V rámci hodin (ČaS, Vv, Pč,ČJ) se žáci učili malovat postavu. Ve skutečné velikosti
se snažili zachytit základní části lidského těla, nyní v zimním oblečení. Práce probíhala
ve skupinách. Na téma člověk navazovaly i jiné hodiny, například mezilidské vztahy, dodržování pravidel, bezpečnosti, hygienických zásad, předcházení nemocím a úrazům, zdravá a nezdravá výživa.

   

 

Vánoční besídky ve třídách

21. prosince byl pro nás den, na který jsme se těšili. Na naší škole se konaly vánoční besídky. A to je pro nás chvíle, kdy rodičům, babičkám a dědům, sourozencům a blízkým předvedeme, co jsme si pro ně připravili. Zazpívali jsme koledy, recitovali a hráli divadlo, ale také jsme se chtěli pochlubit, jak dovedeme vyzdobit školu a vytvořit tak zimní náladu. S velkým nadšením jsme pro Vás připravili sváteční stoly s cukrovím a vánoční náladou. Už se těšíme na další setkání s Vámi :-)

  

 

Příprava Vánoc ve třídách

V den Vánoční besídky si žáci 1. třídy dopoledne mezi sebou uspořádali malou soutěž v přípravě slavnostních, vánočně ozdobených, stolů. Každá skupina se velmi snažila, aby ten jejich stůl byl
co nejkrásnější a zaujal porotce, kteří hodnotili jejich úsilí. Porotu tvořili žáci z ostatních tříd a jejich vyučující. Hodnocení se zúčastnili i zástupci z MŠ a školní jídelny. Podle počtu hlasů dostali jednotlivé skupiny určitý počet bodů do celoroční soutěže „Pohádkové putování“.
V každé třídě děti připravovaly a zdobily stoly, které odpoledne zpříjemnily prostředí a atmosféru
při Vánočních besídkách. A nejen to – vyrobené dárky a blahopřání pro rodiče, příbuzné…., vždyť výrobky vlastních dětí potěší určitě nejvíce.

   

 

Mikuláš v ZŠ

Děti 5.třídy se připravovaly na Mikuláše. Když nastal den „D“ moc se jim to povedlo. Prostě všichni byli skvělí, jen to počasí nám trochu nepřálo.

   


 

TOPlist