Školní družina

 ! Upozornění na pravidla odchodů ze ŠD !

Pokud má být účastník v odpolední družině uvolněn v jinou hodinu, než je uvedeno v přihlášce nebo vyskytne-li se jakákoliv změna (zdravotní stav), zákonný zástupce sdělí tuto skutečnost vedoucí vychovatelce a účastník školní družiny doloží písemnou omluvenku o změně času odchodu s řádným datem a podpisem zákonného zástupce (změna odchodu je součástí přihlášky). Nelze brát ohled na telefonické omluvenky! Dodatečné uvolnění lze pouze po předchozí telefonické dohodě – zasláním vyplněného a podepsaného naskenovaného nebo nafoceného formuláře (změna odchodu dítěte) na

e-mail: druzina.slapy@seznam.cz


Služební telefon pro školní družinu: 725 547 335

Využívejte prosím v době provozu školní družiny
6:45-7:45 ; 12:00-16:30.
Mimo tyto časy pouze SMS.

E-mail ŠD: druzina.slapy@seznam.cz


Některé z našich aktivit
2017/2018

TOPlist