Řád herny

ŘÁD HERNY

Herna je přístupná dětem pouze pod dohledem vyučujícího nebo paní vychovatelky.

 

Práva dětí

 • vzít si papír na kreslení nebo skládání
 • půjčit si pastelky, fixy
 • půjčit si knihy nebo časopisy
 • hrát klidné společenské hry (kdo chce běhat nebo skákat,
  musí využít velkou přestávku)

 

Povinnosti dětí

 • dodržovat řád herny
 • první příchozí sundají všechny židle
 • vracet vypůjčené věci v pořádku a na správná místa
  (ukládat papíry, pastelky, knihy na své místo, fixy dobře uzavřít)
 • dodržovat společně vytvořená pravidla ŠD (vyvěšeny v herně)

 

Za klid v herně odpovídá učitel vykonávající dohled.
Při využití herny při vyučování nebo ŠD se děti řídí pokyny paní učitelky, vychovatelky.
Každý si před odchodem z herny ŠD po sobě uklidí (židle, papíry, pastelky, stolní hry…)

Za pořádek při odchodu odpovídá i pedagogický dohled, který uzamyká hernu ŠD.

TOPlist