Pravidla platby obědů

Platí se trvalým příkazem z účtu rodičů na účet školy. Nutné přesné uvádění čísla účtu školy a VS jednotlivých plateb.

 

 

Obědy musejí být zaplaceny

do 20. v každém měsíci na následující měsíc
(př.: do 20.srpna platba na září atd.)!

TOPlist